Aandachtspunten Bedrijfsovername. Voorkom Vervelende Verrassingen Bij Bedrijfsoverdracht!

Het overnemen van een bedrijf is een vertrouwelijk proces. Een bedrijfsovername brengt risico's met zich mee voor u als ondernemer. Wanneer er sprake is van een bedrijfsovername, zijn er veel belangen die spelen. U wilt een verantwoord en onderbouwd besluit nemen, terwijl u tegelijkertijd de transactievoorwaarden en bedrijfsovername optimaliseert. Een uitgelezen kans voor ondernemers om via workshops en sprekers meer kennis op te doen over het (ver)kopen van een bedrijf.

Een adviseur die met u meedenkt, die pro-actief handelt en die u door jarenlange ervaring en deskundigheid behoedt voor de valkuilen van het ondernemerschap. U deelt dan mee in de winst en u kunt gebruik maken van aftrekposten voor ondernemers. Bedrijfsovername is voor medewerkers een hectische tijd. De verkopende partij van een bedrijf kan potentiële kopers op een heldere en overzichtelijke wijze inzicht geven in de onderneming via een verkoopmemorandum.

In plaats van dat de koper bij de bedrijfsovername direct de koopsom betaalt, treffen partijen een regeling waarbij het restant van de koopprijs meestal over een aantal jaren wordt uitgesmeerd. En niet te vergeten heeft u als ondernemer een deskundige nodig die met alle emoties van een bedrijfsovername weet om te gaan. Het ligt er dus bijvoorbeeld aan wat voor soort fusie het is. Blijven de twee organisaties los van elkaar (als zelfstandige ondernemingen) bestaan, maar komt er een moederbedrijf boven, dan kan het heel goed dat een OR blijft bestaan en er wellicht een COR wordt opgericht voor zaken die over het hele bedrijf gaan.

Als namelijk tevens sprake is van een wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken, dan moet het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeengekomen worden.2 Overigens hoeft dit niet tot gevolg te hebben dat het concurrentiebeding dan volledig van tafel is. Een concurrentiebeding kan ook voor een gedeelte zijn geldigheid verliezen.

De risico's bij bedrijfsovername zijn er wel degelijk. Om te voorkomen dat uw correspondentie over de overname bij uw medewerkers terechtkomt wordt vaak naar privé-adressen gemaild. Neem bijvoorbeeld een zaak die vorig jaar speelde bij het hof Den Bosch3 De werknemer in kwestie was aanvankelijk in dienst getreden bij een bankvestiging (A) maar was na enkele jaren in dienst getreden bij een andere bankvestiging (B), waarmee ook een concurrentiebeding was overeengekomen.

Voor u zal een bedrijfsovername geen dagelijkse kost zijn. Bij een bedrijfsovername neemt u ook de belasting- en betalingsverplichtingen over. Dat betekent dat u moet onderzoeken of de informatie die u van de verkoper krijgt juist is. Hoe u dit doet, maakt niets uit. In welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed?

Indien de verkoper hier welwillend tegenover staat, kan een overname op deze wijze vaak succesvol gerealiseerd worden. Wanneer u het bedrijf van uw werkgever over gaat nemen zult u met veel zaken rekening moeten houden. Parallel aan het boekenonderzoek wordt er door de koper (en soms ook door de verkoper) gekeken het invullen van de overnamefinanciering. In deze belangrijke fase stellen wij samen met u een uitgebreid kopersprofiel op. Deze intensieve fase heeft tot doel het idee dat bij u leeft te vertalen naar criteria waaraan het bedrijf bij een bedrijfsovername moet voldoen.

Indien een deel van het personeel geen onderdeel dient uit te maken van de bedrijfsovername, dan kan de huidige werkgever proberen een regeling te treffen met de medewerker(s). Goodwill betreft het verschil tussen de kostprijs van een bedrijfsovername en de netto reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen. Niet alleen informatie over de te volgen stappen bij een bedrijfsovername is belangrijk.

De eerste stap in het bedrijfsovername traject is het inwinnen van informatie. De waarde van het bedrijf bestaat niet alleen uit de waarde van de goederen of de onroerende zaken. Dus koper, houd er rekening mee dat het personeel er aan komt, met al hun rechten van dien. In Nederland zullen opmaken jaarrekening emmeloord de komende tijd zo'n 130.000 ondernemers hun bedrijf moeten gaan overdragen. BRN begeleidt ondernemers bij bedrijfsovername indien ze zelf eigenaar willen worden, dus niet in het kader van interessante beleggingen.

Dit helpt je tijdens het hele proces van bedrijfsovername. DutchAllereerst ontbreekt mijns inziens een verwijzing naar de dramatische ontwikkelingen in deze sector als het gaat om fusies en bedrijfsovernames. Bedrijfsovername advies is een specialistisch vak wat vraagt om ruime kennis van verschillende aspecten. U kunt afspreken dat u jaarlijks een percentage van de opbrengst afstaat aan de verkoper en zo de koop betaalt of dat de verkoper meer geld uit zijn bedrijf haalt dan zijn winstaandeel, waardoor uw aandeel in het bedrijf steeds groter wordt.

Omdat deze bedrijfsovername vraagt om een gedegen voorbereiding en planvorming is het aan te raden om hulp in te roepen van verschillende experts zoals; juristen, fusieadviseurs en dergelijke. Ons kantoor adviseert en procedeert voor ondernemers en (vermogende) particulieren, van ondernemingsrecht tot contractenrecht en van arbeidsrecht tot bestuursrecht. Samen met u maken wij van Marktlink Fusies & Overnames een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren en adviseren over bedrijven die te koop staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *